advicearrow-longarrow-smallarrow-smallarrow-smallarrow-smallcartcheckclosecontactdeliveryitemspdfphonepoland-mapproductssafetysearchsendsettingsuser

Urządzenie do pompowania

Znaleziono 6 dopasowanych wyników

Urządzenie do pompowania

W przepadku warsztatów samochodowych szczególną uwagę należy zwrócić na wybór odpowiedniego urządzenia do pompowania. Bardzo ważne, aby posiadał on ważną legalizację pierwotną. Zgodnie z prawem w Polsce mogą być użytkowane tylko urządzenia do pompowania posiadające ważną legalizację. Zgodnie z przepisami kto użytkuje lub przechowuje na stanie urządzenia do pompowania bez ważnej legalizacji podlega karze grzywny. Dodatkowo legalizacja pierwotna jest ważna tylko przez określony czas. Data ważności legalizacji jest wskazana na dokumencie. Po jej upływie należy wykonać legalizację ponowną. Produkty spoza Unii Europejskiej często kuszą atrakcyjną ceną lecz nie posiadają one wymaganej prawem legalizacji. Klientom naszego sklepu oferujemy wsparcie i doradztwo techniczne.