advicearrow-longarrow-smallarrow-smallarrow-smallarrow-smallcartcheckclosecontactdeliveryitemspdfphonepoland-mapproductssafetysearchsendsettingsuser

Przepracowany olej w warsztacie

Olej powinno się wymieniać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, czyli w Autoryzowanych Stacjach Obsługi lub profesjonalnych warsztatach samochodowych świadczących usługę wymiany oleju. Warsztat samochodowy wykonując usługę wymiany oleju staje się posiadaczem oleju odpadowego, który należy oddać tak, aby został zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W myśl przepisów każdy warsztat, który posiada olej odpadowy, magazynuje odpady. W związku z tym warsztat jest zobowiązany do przekazania ich odpowiedniemu podmiotowi. Zgodnie z ustawą o odpadach warsztat musi posiadać umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Należy pamiętać, że każdy kto, nie mając zawartej umowy z odpowiednim podmiotem, zbiera odpady podlega karze aresztu albo grzywny.

Ponieważ zużyty olej silnikowy jest klasyfikowany jako olej odpadowy, który zgodnie z ustawą o odpadach nie może być zżucany do wód, gleby lub ziemi. Zgodnie z przepisami zużyty olej powinien być zbierany w szczelnych, wykonanych z trudno palnych oraz odpornych na działanie olejów odpadowych materiałów. Dodatkowo materiał, z którego wykonany jest zbiornik powinien odprowadzać ładunki elektryczności statycznej. Bardzo ważne jest, aby zbiornik wyposażony był w szczelne zamknięcie. Przepisy wyraźnie określają miejsce składowania oleju. Olej musi być przechowywany w miejscu utwardzonym, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu oraz opadami atmosferycznymi. Przepisy wyraźnie wskazują, że miejsce gromadzenia olejów powinno być wyposażone w urządzenia lub środki do zbierania ewentualnych wycieków.

Czy istnieje inny sposób na pozbycie się zużytego oleju? Otóż niestety nie. Ustawa wyraźnie zaznacza, że każdy kto, wbrew przepisowi art. 155 ustawy o odpadach, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

Chcąc uniknąć kłopotów, każdy serwis, mający w swojej ofercie usługę wymiany oleju, powinien być wyposażony, oprócz zlewarki do zużytego oleju (np. https://sklep.tiptopol.pl/wyposazenie-warsztatow/urzadzenia-do-wymiany-plynow/wymiana-oleju/zlewarko-wysysarka-80-l-magneti-marelli.html), w profesjonalny zbiornik do magazynowania przepracowanego oleju. Idealnym rozwiązniem dla warsztatu samochodowego są specjalne,  dwupłaszczowe, wyposażone w wskaźnik nieszczelności międzypłaszczowej zbiorniki na olej odpadowy. Zbiorniki te wykonane są z mocnego i trwałego polietylenu, dzięki czemu są odporne na działanie warunków atmosferycznych, dlatego mogą stać na zewnątrz warsztatu. Dwupłaszczowa konstrukcja gwarantuje ochronę przed wyciekiem, a zawór chroni przed przypadkowym przepełnieniem. W przypadku takich zbiorników nie ma konieczności stosowania wanien wychwytujących, ani innych specjalnych podłączeń np. podbudowy lub obudowy. Pojemność zbiornika powinna być dostosowana do potrzeb serwisu. Na rynku dostępne są zbiorniki o pojemności od 200 do 2500 litrów.

https://sklep.tiptopol.pl/wyposazenie-warsztatow/urzadzenia-do-wymiany-plynow/wymiana-oleju/zbiornik-na-zuzyty-olej-2500-l.html

Profesjonalne zbiorniki na zużyty olej doskonale sprawdzą się w profesjonalnych warsztatach samochodowych, w stacjach obsługi pojazdów, zajezdniach autobusowych i ciężarowych. 

Dlaczego warto zainwestować w profesjonalny zbiornik. Zbiorniki przeznaczone do oleju odpadowego ograniczają szkodliwy wpływ na środowisko. Dzięki dwupłaszczowej konstrukcji tych zbiorników wyeliminowano możliwość wycieku i przedostania się oleju do ziemi, gruntu lub wód. Ponad to właściciel zbiornika nie ponosi dodatkowych kosztów np. w postaci dodatkowej wanny wychwytującej. Odpowiedni wlew oraz  zabezpieczenie przed przepełnieniem chronią właściciela przed rozlaniem oleju, a tym samym ułatwiają utrzymanie czystości.

 

Warte podkreślenia jest to, że dwupłaszczowa konstrukcja, czujnik przecieku oraz zabezpieczenie przed przepełnieniem gwarantują przede wszystkim bezpieczeństwo w przypadku kontroli Inspektora Ochrony Środowiska.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami