advicearrow-longarrow-smallarrow-smallarrow-smallarrow-smallcartcheckclosecontactdeliveryitemspdfphonepoland-mapproductssafetysearchsendsettingsuser

Moment obrotowy przy wymianie kół

Znaczenie dokręcania kół jest często pomijane. Należy jednak pamiętać, że niewłaściwie zamontowanie koła może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa pojazdu i jego pasażerów.

Prawidłowy montaż ciężarka klejonego krok po kroku

W przypadku profesjonalistów zajmujących się serwisem pojazdów, aby zmaksymalizować opłacalność, wymiana koła musi być wykonana szybko i w jak najprostszy sposób. Oczywiście są to kwestie ważne, ale należy zaznaczyć, że element bezpieczeństwa jest równie ważny. Aby dobrze wykonać  usługę wymiany musimy zwrócić uwagę na zastosowanie przy dokręcaniu śruby lub nakrętki prawidłowego momentu obrotowego. Zbyt mocno dokręcone śruby lub nakrętki mogą spowodować potencjalnie katastrofalne uszkodzenie koła. Śruby lub nakrętki kół, które są zbyt mocno zaciśnięte, mogą zostać uszkodzone, rozciągnięte, a w konsekwencji zepsute, szczególnie podczas uderzania na drodze podczas jazdy. Śruby lub nakrętki kół, które są niedostatecznie dokręcone, mogą się wycofać lub wysunąć, powodując przedwczesne zużycie i oddzielenie koła od piasty. Nieprawidłowe dokręcanie śruby lub nakrętki może prowadzić do złamania śrub, ich ruchu, wibracji, a nawet odkręcenie się koła.

Odpowiedzialność za jakość wykonanej usługi

Mechanicy pracujący w serwisie wymiany opon, są ostatecznie odpowiedzialni za zapewnienie prawidłowego dokręcania kół. Nieprzestrzeganie tego może skutkować skargami klientów, utratą klientów, a nawet wystąpienie klientów na drogę sądową. Dobrą wiadomością jest to, że prawidłowe dokręcanie jest łatwo osiągalne bez uszczerbku dla wydajności i produktywności serwisu.

 Jak osiągnąć dobre napięcie?

Koła są prawidłowo zamontowane tylko i wyłącznie wtedy, gdy śruby i nakrętki są dokręcone zgodnie z momentem obrotowym określonym przez producenta pojazdu, a koło jest odpowiednio wyważone. Właściwy moment obrotowy można łatwo osiągnąć za pomocą odpowiedniego narzędzia do pracy. Do wykonania usługi możemy użyć klasycznego klucza udarowego w jego dolnym ustawieniu. Należy podkreślić, że jest to możliwe pod warunkiem, że moment obrotowy narzędzia na dolnym ustawieniu nie przekraczać wymaganego przez producenta pojazdu momentu dokręcenia. Możemy również śruby lub nakrętki dokręcić kluczem z ogranicznikiem momentu obrotowego. Zastosowanie klucza z ograniczonym momentem dokręcania gwarantuje, że wymagany moment obrotowy nie zostanie przekroczony, gdyż maksymalny moment dokręcenia wynosi 90 Nm. Stosowanie przy wymianie kół klucza z ograniczonym momentem dokręcania wymusza użycia klucza dynamometrycznego, aby zapewnić właściwy moment obrotowy każdej śruby lub nakrętki. Z uwagi na to, że klucze dynamometryczne są narzędziami precyzyjnymi dlatego, aby zapewnić doskonałą wydajność, należy je kalibrować co 2000 użyć lub raz w roku. Sposób przechowywania kluczy dynamometrycznych jest również istotny. Klucze dynamometryczne należy utrzymywać w dobrym stanie, chronić przed wstrząsem, przestawiać na najniższą wartość, gdy nie są używane oraz przechowywać w futerałach ochronnych.

O czym należy zawsze pamiętać:

  • Sprawdź śruby i nakrętki przed ponownym montażem koła. Jeśli są jakieś pęknięcia, deformacje lub zauważysz zmęczenie materiału, należy zamontować nowe śruby lub nakrętki.
  • Upewnij się, że nakrętki i szpilki są czyste. Jeśli nagromadził się brud (na przykład błoto, sól lub rdza), wpłynie to na jakość dokręcania. Jest to szczególnie ważne po zimie.
  • Nasmaruj nakrętki i kołki. Możesz to zrobić za pomocą małej ręcznej pompy olejowej, umieszczając 1 kroplę oleju między nakrętką a podkładką i obracając podkładką, aby równomiernie rozprowadzić olej.
  • Dokręcić najpierw śruby lub nakrętki, które są naprzeciwko siebie, a nie obok siebie. Zapewnia to dobry połączenie między kołem, a piastą.