advicearrow-longarrow-smallarrow-smallarrow-smallarrow-smallcartcheckclosecontactdeliveryitemspdfphonepoland-mapproductssafetysearchsendsettingsuser

Kiedy nie należy naprawiać uszkodzenia w oponie

Jedną z podstawowych usług wykonywanych w serwisie oponiarskim jest naprawa opon. Ze względów ekologicznych i ekonomicznych warto naprawiać uszkodzone opony. Sama naprawa jest niewspółmiernie tańsza dla klienta niż zakup nowej opony, dlatego klienci starają się opóźnić konieczność wymiany opon jak to tylko jest możliwe. Poza aspektem ekonomicznym warto pamiętać także o ekologicznym. Do wyprodukowania 1 kg opony należy użyć ok. 3,5 kg ropy naftowej, a ropa naftowa to tylko jeden ze składników opony. Dodatkowo kosztowna jest także sama utylizacja zużytych opon.

Jednak podejmując się świadczenia usług napraw opon należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jej stan techniczny. Nie każda opona nadaje się do naprawy, niezależnie od tego jak bardzo zależy na tym jej właścicielowi.

Musimy pamiętać, że szereg uszkodzeń sprawia, że opona musi zostać wyeliminowana
dalszej eksploatacji. Nie naprawiamy opon, u których można zauważyć:

  • rozwarstwienie elementów opony (odparzenia, wybrzuszenia),
  • zużycie rzeźby bieżnika poniżej 3 mm dla opon samochodów osobowych i 4 mm dla opon samochodów ciężarowych (naprawa takich opon możliwa jest tylko, jeżeli opona nadaje się do bieżnikowania i będzie poddana temu procesowi),
  • głębokie spękanie zewnętrznej warstwy gumy osłaniającej elementy konstrukcyjne opony (tzw. siatka starzeniowa) ,
  • uszkodzenie elementów konstrukcyjnych stopki opony (np. nitek osnowy opony, drutówki),
  • uszkodzenie zewnętrznej lub wewnętrznej strony opony chemikaliami (rozpuszczalnikami),
  • deformacje czoła opony spowodowane pęknięciem opasania,
  • zmiany w postaci zaciemnienia, pofałdowania, sproszkowanej gumy wewnątrz opony, powstałej w wyniku jazdy bez powietrza.

Kolejnymi czynnikami mogącymi wyeliminować oponę z naprawy są:

  1. Nadmierna ilość uszkodzeń,
  2. Wielkość uszkodzeń oraz ich usytuowanie.

W oponach samochodu osobowego dopuszcza się maksymalnie trzy naprawy. Naprawy muszą być między sobą na tyle odległe, aby opona podzielona na trzy różne części mieściła po jednej naprawie.

W oponach samochodów ciężarowych dopuszcza się natomiast maksymalnie cztery naprawy, a odległość między nimi musi być taka, aby każda z napraw znajdowała się w innej ćwiartce opony.

Przykład wkładu do samochodów ciężarowych.

Poza tym najmniejsza odległość między wkładami w naprawianej oponie nie może być mniejsza od największego wkładu, jaki można użyć do naprawy danej opony. Wkłady naprawcze do opon dostępne są w różnych wielkościach. Należy dokładnie dopasować wkład do uszkodzenia. Przykład takiego wkładu. 

Reguła ta dotyczy opon radialnych samochodów osobowych i ciężarowych. Nie dopuszcza się również naprawy opony, której nitki osnowy uszkodzone są w dwóch różnych miejscach.

Weryfikację uszkodzeń opony należy przeprowadzić nie tylko w oparciu o powyższe wskazówki, ale także biorąc pod uwagę tabele doboru wkładów naprawczych. Korzystając z tabel doboru wkładów należy kierować się wymiarami uszkodzeń i rozmiarami opon w przypadku ogumienia ciężarowego, a w przypadku opon samochodów osobowych decydującym kryterium jest klasa prędkości.