advicearrow-longarrow-smallarrow-smallarrow-smallarrow-smallcartcheckclosecontactdeliveryitemspdfphonepoland-mapproductssafetysearchsendsettingsuser

SC 4000 klej czarny 700g

Kategoria produktu: Chemia

Indeks: 525-2602

Dostępność:

75%

Cena za: szt

Liczba w opakowaniu: 1

Opis produktu

Klej TIP-TOP SC 4000 jest dwuskładnikową mieszaniną (klej i utwardzacz) na bazie rozpuszczalników organicznych.

Opis szczegółowy

UWAGA: Produkt nie zawiera w komplecie utwardzacza E40 - 30g!

1. Informacje ogólne

Klej TIP-TOP SC 4000 jest dwuskładnikową mieszaniną (klej i utwardzacz) na bazie rozpuszczalników organicznych, przeznaczoną do wykonywania połączeń klejowych na zimno następujących materiałów:

  • guma – guma;
  • guma – gumowana tkanina (przekładka tkaninowa);
  • guma – metal,

a w szczególności do wykonywania złącz taśm gumowych zbrojonych przekładkami tkaninowymi, napraw uszkodzeń tych taśm, napraw uszkodzeń taśm zbrojonych linkami stalowymi oraz do apli­kacji okładzin gumowych i gumowo-ceramicznych na powierzchnie metalowe

2. Warunki przechowywania

Główna masa kleju i utwardzacz są dostarczane w oddzielnych opakowaniach zaopatrzonych w odpowiednio wyraźne etykiety, zawierające wszystkie niezbędne dane do identyfikacji produktu. Dla warunków górnictwa odkrywkowego i powierzchniowych zakładów przeróbczych - główna masa kleju jest konfekcjonowana w opakowaniu o zawartości 1 l = 750 g. (opakowanie metalowe z zakręcanym metalowym wieczkiem), a utwardzacz w opakowaniu o zawartości 30 g (opakowanie szklane z zakręcaną nakrętką plastikową), co zapewnia prawidłowy skład roztworu po wymieszaniu zawartości obu opakowań.

Ze względów bezpieczeństwa ilość opakowań kleju i utwardzacza – przy wykonywaniu prac – musi każdorazowo być ograniczona do niezbędnej ilości wyni­kającej z norm zużycia określonych przez producenta dla prawidłowego wykonania tych prac.

Klej i utwardzacz należy przechowywać w nienaruszonych opakowaniach, w oddzielnym pomiesz­czeniu i w warunkach jak niżej:

Pomieszczenie magazynowe na kleje i utwardzacze TT  musi być suche i posiadać w miarę stabilną temperaturę. Składowanie produktów możliwe jest w zakresie temperatur do +20OC ± 5 OC i wilgotności do 65%.

Jeżeli pomieszczenie magazynowe jest wyposażone w dodatkowe ogrzewanie - kleje i utwardzacze muszą być dodatkowo osłonięte przed bezpośrednim działaniem elementów grzejnych.

Kleje i utwardzacze muszą być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni ultrafio­letowych (światło słoneczne i oświetlenie elektryczne), ponieważ wytwarzany przy tym ozon prowadzi do zniszczenia produktów zawierających kauczuki. Produkty te powinny być osłonięte przed bezpośrednim działaniem na nie światła.

Mieszanie obu składników kleju:  
starannie wymieszać odpowiednią ilość kleju TIP-TOP SC 4000 z utwardzaczem E 40 (4% udziału wagowego utwardzacza w masie kleju), aż do uzyskania jednolitej mieszanki. Tak przygo­towaną mieszaninę należy zużyć w okresie max 2 godzin (maksymalny okres przydatności do sto­sowania).

Nanoszenie kleju na klejone powierzchnie: powierzchnie gumowe, powierzchnie gumowanych tkanin i powierzchnie metalowe – wymagają dwukrotnego pokrycia równomiernie cienką warstwą kleju. Pierwsza warstwa musi być całkowicie wyschnięta przed nanoszeniem warstwy drugiej! Druga warstwa musi osiągnąć stan lepkości kontaktowej (lepkiej konsystencji – sprawdzić grzbie­tem palca!). W przypadku przesuszenia kleju należy nanieść jeszcze jedną warstwę.

 


Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe
Pliki do pobrania